*
*
*
*
*
*
*
I malé zvířátko dokáže životu dát  obrovský smysl
Lila patří mezi non aguti barvy do černo-hnědé barevné řady a můžeme ji charakterizovat jako střední holubí šeď s růžovým nádechem, oči jsou červené, chodidla a uši jsou růžové nepigmentované, drápky barvy světlé rohoviny, taktéž nepigmentované.

Ač bychom dle absence pigmentu lilu na první pohled zařadili mezi nepigmentované barvy tzv. na čokoládě, opak je pravdou a lila patří mezi pigmentované barvy. Pigment je stažen právě alelou p tzv. vlohou pro červené oči.
Genotyp barvy lila uvedený ve standardu je aa B- C- E- pp.

Genotyp s vysvětlením:

aa – non aguti, B – černý pigment, C – plný pigment, E – černohnědá řada, pp – červené oko, stáhne pigment na ouškách, chodidlech a drápcích a částečně zesvětlí i srst (zde konkrétně z černé na lilu).

I morčátka s těmito genotypy budou lila:

pravá lila > aa B- C- E- pp

Sestupně od světlejší lila až po nejsvětlejší ice lila > aa B- cdcd E- pp, aa B- cdcr E- pp, aa B-cdca E- pp, aa B- crcr E- pp, aa B- crca E- pp, himalaya se znaky lila (znaky budou málo patrné a morče bude vypadat jako obyčejné bílé červenooké)
aa B- caca E- pp.

Vzhledem ke genotypu pravé lily aa B- C- E- pp, může být na lokusu C jakákoliv vloha (cd, cr, ca). Ze dvou čistých lila s vlohou pro dvoubarevnost Eep se nám proto můžou narodit i mladí v níže uvedených kombinacích. Ještě upozorním, že vlohy nebývají vidět a někdy je nelze vyčíst ani z rodokmenu, při určování vloh si všímáme proto zbarvení sourozenců či mláďat z předchozích vrhů.

Lila může být jen v těchto barevných kombinacích (všímejte si prosím změn na genu C
a s tím související zesvětlení druhé barvy):

Lila se zlatou > aa B- C- ep- pp

Lila se šafránem > aa B- cdcd ep- pp

Lila se světlejším šafránem > aa B- cdcr ep- pp

Lila se světlejším šafránem > aa B- cdca ep- pp

Lila s bílou – magpie > aa B- crcr ep- pp

Lila s bílou – sable magpie >aa B- crca ep- pp

Himalaya s lila znaky > aa B- caca ep- pp

V praxi půjde pouhým okem těžko určit přesný genotyp lily se šafránem, také lila magpie a lila sable magpie od sebe těžko rozlišíme a himalaya s lila znaky se bude tvářit jako obyčejná bílá červenooká.

Právě ta tzv. vloha pro červené oči v kombinaci s E- (černohnědou řadou) dělá lilu lilou.
Jen pro zajímavost změníme-li E- na ee žlutočervené řady dostaneme tyto barvy s červenýma očima:

zlatá > aa B- C- ee pp

šafránová > aa B- cdcd ee pp

světlá šafránová > aa B- cdcr ee pp

světlá šafránová > aa B- cdca ee pp

bílá červenooká > aa B- crcr ee pp

bílá červenooká > aa B- crca ee pp

bílá červenooká > aa B- caca ee pp

Změníme-li v genotypu lily non aguti aa na aguti AA dostaneme tyto argente (červenooká aguti) barvy:

Argente lila zlatá (lososová aguti) > A- B- C- E- pp

Argente lila šafránová > A- B- cdcd E- pp

Argente lila šafránová (světlejší) > A- B- cdcr E- pp

Argente lila šafránová (světlejší) > A- B- cdca E- pp

Argente lila bílá > A- B- crcr E- pp

Argente lila bílá sable > A- B- crca E- pp

Himalaya s argente lila bílými znaky >A- B- caca E- pp

Změníme-li v genotypu lily non aguti aa na solid aguti ar- dostaneme tyto solid argente
(červenooká solid aguti) barvy:

Solid argente lila zlatá (lososová aguti) > ar- B- C- E- pp

Solid argente lila šafránová > ar- B- cdcd E- pp

Solid argente lila šafránová (světlejší) > ar- B- cdcr E- pp

Solid argente lila šafránová (světlejší) > ar- B- cdca E- pp

Solid argente lila bílá > ar- B- crcr E- pp

Solid argente lila bílá sable > ar- B- crca E- pp

Himalaya se solid argente lila bílými znaky > ar- B- caca E- pp

Změníme-li v genotypu lily non aguti aa na tříslovou kresbu at- dostaneme červenooké třísláčky těchto barev:

Lila tan > at- B- C- E- pp

Lila lux > at- B- cdcd E- pp

Lila lux > at- B- cdcr E- pp

Lila lux > at- B- cdca E- pp

Lila fox > at- B- crcr E- pp

Lila fox sable > at- B- crca E- pp

Himalaya s lila fox znaky > at- B- caca E- pp

Křížení lily s jinými barvami:

Nejvhodnější křížení je lily s lilou!

černá (aa B- C- E- P-) x lila (aa B- C- E- pp)

- nebude-li mít ale černý jedinec vlohu pro červené oko, narodí se mladí jen černí s vlohou pro červené oko (pro lilu)
- černá bude nejspíš světlá

argente lila … x lila

- nebude-li mít argente lila vlohu pro non aguti, narodí se potomci argente lila

Nevhodná křížení:

slate blue (aa B- C- E- pr-) x lila (aa B- C- E- pp)

- vzniknou nám těžko určitelné mezitypy slate blue s vlohou pro lila, jelikož vloha pro rubínové oko pr je neúplně dominantní
nad vlohou pro červené oko p a bude touto vlohou ovlivněna, mladí budou mít světlejší rubínové oko hraničící s červeným
a slabý pigment

béžová (aa bb C- E- pp) x lila (aa B- C- E- pp)

- ač má béžová stejně jako lila červené oko a stejně jako lila je fenotypově bez pigmentu, je to opravdu bezpigmentová barva
tzv. na čoko. Nejsme-li si jisti, že lila nemá vlohu pro čoko, může být u potomků problém s určením barvy

Závěr:
Chceme-li dosáhnout u všech odchovů stabilně čistého lila zbarvení, snažíme se docílit homozygotů s tímto genotypem
aa BB CC EE pp SS. Máme-li z čeho vybírat vyvarujme se přikřižování jedinců zesvětlených přes „céčka“ (v kombinaci se šafránem!), nesporně vhodnější jsou pro náš záměr jedinci v kombinaci se zlatou (platí to tak i v praxi).
Vlohy se ovšem dědí dosti urputně a někdy se projeví v tu nejméně vhodnou chvíli.
Cesta k cíli bude proto dlouhá a neobejde se bez spolupráce s chovateli jdoucími stejným směrem.

Převzato se svolením ze stránek http://daver.tode.cz/
Zvlášní pocit být pozorován korálově černýma očkama , v koutcích jakoby náznak úsměvu
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one